АНДРЕЙ КЕХАЙОВ Галерия

АНДРЕЙ КЕХАЙОВ

ЛЕКАР АДМИНИСТРАЦИЯ

23-12-1964г./

ЗОДИЯ   КОЗИРОГ

Д-р Андрей Кехайов, президент на Югоизточноевропейския медицински форум, бивш председател на БЛС е роден на 23 декември

1991 – 2010 г. Работи като хирург в болницата в Рудозем.
През 1992 г. Създава независимо съсловно дружество на рудоземските лекари и е избран за заместник-председател на организацията.
В периода 1998 – 2000 г. е председател на Районна лекарска колегия гр. Смолян, а през 2001 г. е избран от районната колегия за втори мандат.
През 2000 г. е избран за заместник-председател на Български Лекарски Съюз от 35-ти извънреден съборна БЛС.
През периода 2000 – 2002 г. е председател на Борда на директорите на болница „Братан Шукеров” гр. Смолян.
На 36-ия редовен събор на Българския лекарски съюз през 2002 е избран за Председател на БЛС и остава на този пост до 2009 год.
През 2017 г. е избран на академична длъжност „доцент” в катедра „Здравна политика и мениджмънт” във Факултета по Обществено здраве на МУ София.
Участва в преподавателската дейност на студенти и магистри от ФОЗ, специалност: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
Членство в организации:
Член на Българския Лекарски Съюз;
От 2018 г. Председател на Дружеството на лекарите при ФОЗ, МУ – София.;
Член на Българското научно дружество по обществено здраве;
От 2005г. е Президент на Югоизточно-европейския Медицински Форум (SEEMF), която длъжност заема и до днес;
От 2006 г е Председателна УС насдружение „Български лекар”, която длъжност заема и доднес;
От 2013 г. е Председателна УС на „Клъстер на здравните региони”, която длъжност заема и доднес.
2014-2017 е Член на Управителния съвет на Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България.
От август 2006 г. е член на Международен консултативен съвет по реформиране на здравната система на Украйна.
Доц. Д-р Кехайов е индивидуален член наМеждународно сдружение за приоритети в здравеопазването, Бирмингам(Великобритания)
Почетен член на Националното дружество по естетична хирургия и естетична медицина.
Почетен член наМакедонската, Грузинската и Украинската Медицински Асоциации.
Почетен член на гр. Неделино.

Публикации и научни интереси:
Автор е на над 30 научни публикации в наши и чужди списания в областта на Стратегическия мениджмънт на здравеопазването, Здравна политика и мениджмънт, Управление на риска в болничната помощ и други, в това число – 5 монографии.
Има над 50 участия в научни форуми/международни конгреси, конференции и симпозиуми/.

Награди:
Награда на Световната Медицинска Асоциация.
Носител на най-високите национални отличия на Грузия, Чехия и Украйна.
3 награди PAUL Harrison от Rotary International.
Почетен сертификат за активно подпомагане дейността на асоциацията на студентите по медицина в България.
Грамота – „Юбилейна старопрестолна грамота за особени заслуги и проявено родолюбие и патриотизъм”.

АНДРЕЙ КЕХАЙОВ

    Социални мрежи