TV
BULGARIA-NEWS BG

BULGARIA-NEWS BG

Bulgaria-News е аналитично-информационен сайт за събитията в България и по света. Целта на авторите е да търсят, откриват и тълкуват причините, които се крият зад фактите, и да надничат зад фасадата на новините, които заливат хората всеки миг. Създателите на Bulgaria-News са убедени, че в глобалния свят и информационното общество е изключително важно за всеки да знае не само какво и къде се случва, но и защо се случва, не само кой и какво говори, но и защо говори, не само кога и как се разиграват събитията, но и защо ставаме техни свидетели или преки и непреки участници в тях.
Сайтът Bulgaria-News е отворен за всички мнения на мислещите, знаещите и можещите хора. В него присъстват имената и позициите на авторитетни личности от България и света по всички най-важни проблеми на политиката, икономиката, социалните сфери и културата. Единственият принцип, който журналистическият екип на Bulgaria-News следва свято в подбора на материалите, които публикува, почива на максимата: „Не съм съгласен с теб, но съм готов да умра за правото ти да кажеш своето мнение”.
Bulgaria-News не си вменява ролята да казва истината от последна инстанция, но екипът на сайта е амбициран да предоставя всички аспекти, които в крайна сметка я формират. Във фокуса на вниманието на сайта е днешният ден, от който цялата истина може да напише само историята.


    Социални мрежи