President Radev: Bulgaria Highly Values Algeria’s Role as Stability Factor in North Africa, Mediterranean

President Radev: Bulgaria Highly Values Algeria’s Role as Stability Factor in North Africa, Mediterranean

Bulgaria highly values Algeria’s role as a factor of stability in the region of North Africa and the Mediterranean Sea, and as an especially important partner in ensuring reliable supplies of energy resources to Europe in times of crisis, said Bulgarian President Rumen Radev, who conferred on Monday with his Algerian counterpart Abdelmadjid Tebboune during the 27th UN Climate Change Conference (COP27 Summit), which is hosted by Egypt.

The two heads of state outlined partnership in the energy sector, agriculture, food processing, pharmaceuticals, cosmetics and the defence industry as especially promising fields for bilateral cooperation. Rumen Radev noted Bulgaria’s interest in conducting a business forum between Bulgarian and Algerian companies, which can discuss the implementation of joint projects. President Tebboune expressed his country’s readiness to deepen bilateral partnership in energy, including through the supply of LNG for Bulgaria.  

********************

Румен Радев: България високо цени ролята на Алжир като фактор на стабилност в региона на Северна Африка и Средиземно море

България високо цени ролята на Алжир като фактор на стабилност в региона на Северна Африка и Средиземно море и като особено важен партньор в осигуряването на надеждни доставки на енергийни ресурси за Европа в условията на криза. Това заяви държавният глава Румен Радев, който проведе днес среща с президента на Алжирската народно-демократична република Абделмаджид Тебун в рамките на 27-ата Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP27), домакин на която е Египет.
 
Като особено перспективни сфери на двустранното сътрудничество двамата президенти откроиха партньорството в областта на енергетиката, земеделието и производството на храни, фармацевтичната и козметичната, както и отбранителната индустрия.  Българският държавен глава подчерта интереса на страната ни за провеждането в скоро време на бизнес форум между български и алжирски компании, на който да бъде обсъдена реализацията на общи проекти. Президентът Тебун изрази готовността на Алжир да задълбочи двустранното партньорство в енергетиката, включително и чрез доставки на втечнен природен газ за България.


    Социални мрежи