H.M. KING SIMEON II RECEIVED IN VRANA PALACE H.E. MRS. ZAKIA EL MIDAOUI, AMBASSADOR OF THE KINGDOM OF MOROCCO TO BULGARIA

H.M. KING SIMEON II RECEIVED IN VRANA PALACE H.E. MRS. ZAKIA EL MIDAOUI, AMBASSADOR OF THE KINGDOM OF MOROCCO TO BULGARIA

H.E. Mrs. Zakia El Midaoui presented to the King, as every year, her traditional gifts and wishes for the Royal Family on the occasion of the upcoming Christmas and New Year holidays.

**********************

Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи поднесе на Царя, както всяка година традиционните си подаръци и благопожелания за Царското семейство по повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници.


    Социални мрежи