QATAR SENDING 10 000 WORLD CUP CONTAINER HOMES TO TURKEY AND SYRIA

QATAR SENDING 10 000 WORLD CUP CONTAINER HOMES TO TURKEY AND SYRIA

QATAR SENDING 10K WORLD CUP CONTAINER HOMES TO TURKEY AND SYRIA

The first part of the 10,000 World Cup container houses that Qatar will send to Turkey is on its way, it was reported by local media with images appearing online. During the 2022 World Cup fans were paying $200/night to stay at these container homes.

A written statement about this donation was also made by the Ministry of Foreign Affairs of Qatar.

In the statement, it was noted that Qatar will send 10 thousand container houses to the regions affected by the earthquake in Turkey and Syria as part of its relief efforts.

In the news from the official Qatar agency QNA, it was stated that the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ordered the establishment of an “air bridge” to Turkey.

A team from the International Qatar Search and Rescue Group will arrive with the airlift, it was stated that this team would establish a field hospital, and bring humanitarian aid, materials to combat winter conditions, and tents.

******************************************

КАТАР ИЗПРАЩА 10 ХИЛЯДИ КОНТЕЙНЕРИ ПРИСПОСОБЕНИ КАТО ДОМОВЕ ЗА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ В ТУРЦИЯ И СИРИЯ

Първата част от 10 000 контейнерни къщи за Световното първенство, които Катар ще изпрати в Турция, е на път, съобщиха местни медии с изображения, появили се онлайн. По време на Световното първенство по футбол през 2022 г. феновете плащаха $200/нощувка, за тези контейнерни къщи.

Писмено изявление за това дарение направи и Министерството на външните работи на Катар.

В изявлението се отбелязва, че Катар ще изпрати 10 хиляди контейнерни къщи в регионите, засегнати от земетресението в Турция и Сирия, като част от усилията си за оказване на хуманитарна помощ.

В новината на официалната катарска агенция QNA се посочва, че емирът на Катар шейх Тамим бин Хамед ал Тани е наредил създаването на „въздушен мост“ към Турция.

Екип от Международната група за търсене и спасяване на Катар щеше да пристигне с въздушния мост, беше посочено, че този екип ще създаде полева болница и ще донесе хуманитарна помощ, материали за борба със зимните условия и палатки.


    Социални мрежи