МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДУМАТА БЛАГОДАРЯ

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДУМАТА БЛАГОДАРЯ

11 януари е обявен от ЮНЕСКО и ООН за Световен ден на признателността
На 11 януари в много страни се отбелязва Световния ден на думата "Благодаря" (International Thank You Day). На този ден имаме пълното право да изразим благодарността си на семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е направил деня по-добър.
"Благодаря" е повече от дума. "Благодаря" е отношение и стимул, казват хората.
Днес, 11 януари, е най-любезният ден в годината. Защото целият свят празнува вълшебната дума „благодаря“. Инициатори са ЮНЕСКО и ООН. А целта на събитието - да напомня на жителите на планетата високата стойност на учтивостта, добрите нрави и умението да изкажеш на другите благодарност за добрите им дела.
„Благодарността е най-здравословната от всички човешки емоции. Колкото повече се изразява благодарност за това, което притежаваш, толкова по-вероятно е в бъдеще да се увеличи това, за което да благодариш.“        Зиг Зиглър

Благодарността ни носи още нещо, за което да сме благодарни. Тя засилва изобилието в живота ни. Липсата на благодарност и оплакванията неизменно водят до все по-малко хубави неща в живота. Такъв е законът.

А според психолозите думата „благодаря“ наистина е вълшебна - емоциите, които човек изпитва, когато я чуе, са подобни на тези, които възникват у децата, когато нежно ги галят по главата.


    Социални мрежи