FOR THE SECOND EDITION OF GOLDEN FEMI FILM FESTIVAL, 2,828 FILMS FROM 122 COUNTRIES WERE SENT TO SOFIA!

FOR THE SECOND EDITION OF GOLDEN FEMI FILM FESTIVAL, 2,828 FILMS FROM 122 COUNTRIES WERE SENT TO SOFIA!

ЗА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА GOLDEN FEMI FILM FESTIVAL, В СОФИЯ СА ИЗПРАТЕНИ 2 828 ФИЛМА ОТ 122 ДЪРЖАВИ!

ГОЛДЕН ФЕМИ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ e световна платформа, която привлича в столицата на България, София, филми с остро социална тематика от цял свят - събиране на творческа и креативна мисъл. Фестивалът, ще се проведе с излъчване на наградените филми в кино „Люмиер“ на Национален дворец на културата. Официалната церемония по награждаването ще бъде в „София Хотел Балкан“ на 10.06.2023г. Специалният фокус на фестивала е с насоченост към жените, създаващи кино, както и каузата, зад която застава „ГОЛДЕН ФЕМИ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ“ - срещу домашното насилие във формите му- над жените и над децата. Каузата ще сплоти световната филмова мисъл и във втората мисия на фестивала, а именно опазването на околната среда.

Художествен директор на фестивала е режисьорката Ефемия Фард.


    Социални мрежи