CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGIES - TU SOFIA - GRAND OPENING 2023

CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGIES - TU SOFIA - GRAND OPENING 2023

PICTURES

Днес, 15.05.20223, в Техническия университет – София тържествено бе открит Център за дигитални технологии, изграден по проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“, в рамките на програмата за развитие на центрове за върхови постижения. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На церемонията присъстваха г-н Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на град София, проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Оперативната програма „Наука за образование и интелигентен растеж“, ръководителят на проекта УНИТе, проф. д-р Красен Стефанов, г-жа Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката, проф. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ, ректори на университетите-партньори по проекта, представители на фирмите-дарители на оборудване за лабораториите - Уникредит Булбанк, Дигитални и софтуерни решения, Мусала Софт, KPMG IT Services, Sirma Solutions, Euro American Solar, Cyber One, Зонта клуб София, SAP, Hewlett Packard Enterprsise Bulgaria.

Зонта клуб София е един от дарителите на оборудване за лабораторията по киберсигурност в изпълнение на проекта „Зонта казва НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“. На церемонията присъстваха г-жа Бистра Илиева – член на Комисията по застъпничество и ООН на Дистрикт 30, Зонта Интернешънъл, г-жа Ивелина Джамбазова – ковчежник на Ареа 05, Дистрикт 30, Зонта Интернешънъл и Паст Президент на Зонта клуб София и г-жа Ваня Петрова – настоящ Президент на Зонта клуб София.

След официалното откриване бе прерязана лентата на новооткритата сграда и гостите разгледаха всички лаборатории.


    Социални мрежи