The meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the member countries of the CEI

The meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the member countries of the CEI

Министрите на външните работи на държавите–членки на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) потвърдиха подкрепата си за Украйна и изразиха готовност да работят заедно за справяне с последиците от войната. В рамките на министерската среща, председателствана от министъра на външните работи Николай Милков в София, участниците приеха съвместна декларация, утвърждаваща солидарността и единството на ЦЕИ в съвместните усилия за постигането на мир, стабилност и просперитет на региона.

Акцент в дискусията бяха предизвикателствата, с които се сблъскват страните от региона в резултат от войната, особено в сектори като енергетика, селско стопанство и вериги за доставки, икономически трудности и нарастваща инфлация.

Министрите реферираха към оказаната до момента политическа, финансова и материална подкрепа на Украйна от ЦЕИ и обмениха идеи относно по-нататъшни координирани действия в това отношение. Те разгледаха възможностите за регионални мерки за засилване на свързаността, за последователна подкрепа на младите хора и уязвимите групи в контекста на войната.

Участниците в срещата изразиха подкрепа за процеса на разширяване на Европейския съюз, изтъквайки, че европейската интеграция е ключова за сигурността в региона.

Министър Николай Милков открои достиженията на българското председателство на ЦЕИ, като подчерта, че тази година в София бе проведен първи в рамките на организацията Конгрес на местните власти и се състоя Младежки форум в подкрепа на заетостта на младите хора чрез придобиване на умения в дигиталната трансформация и зеления преход. Той изрази увереност, че инициативите, предприети по време на Българското председателство, са постигнали целите си и допринасят за реализиране на основните приоритети на Инициативата.

По време на срещата на външните министри се състоя и символично предаване на председателството на ЦЕИ от България към следващия ротационен председател – Република Молдова.

Министър Милков изрази благодарност към генералния секретар на Инициативата Роберто Антонионе за подкрепата и ползотворното сътрудничество през настоящата година и пожела успех на Молдовското председателство през 2023 г.

**************************

Министърът на външните работи на Република България Николай Милков приветства участниците в Срещата на министрите на външните работи на държавите от Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) на официална вечеря за ръководителите делегации и специалните гости, проведена в Националния исторически музей.

В словото си в навечерието на срещата министър Милков изтъкна водещата роля на Инициативата за укрепването на регионалното сътрудничество и справянето с общите предизвикателства пред страните членки.

Приветствия към присъстващите, в качеството им на специални гости, отправиха генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман и регионалният директор за Европа на Световната здравна организация (СЗО) д-р Ханс Клуге. Акцент в техните изказвания бяха съвместните инициативи между ЦЕИ, ОИСР и СЗО и значението, което те имат за развитието на регионалното сътрудничество.

Неформалните разговори предшестваха официалната част на програмата, която започва на 7 ноември сутринта.


    Социални мрежи