29th meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs of the OSCE in Poland

29th meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs of the OSCE in Poland

Министър Николай Милков участва в годишното заседание на Съвета на министрите на външните работи на държавите-участнички в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Лудж, което се провежда под председателството на Полша.

Фокус на срещата беше продължаващата военна агресия на Русия срещу Украйна, произтичащите от нея последствия за сигурността в Европа и по-нататъшната роля на ОССЕ, вкл. начините за съхраняване на „наследството“ на Заключителния акт от Хелзинки. Този дневен ред отрази възприетия от Полското председателство и подкрепен от всички сходно мислещи страни подход за промяна на деловия режим на работа и пренасочване на дейностите на основните органи на ОССЕ към свързаните с войната на Русия срещу Украйна предизвикателства пред сигурността.

Министрите обмениха виждания за причините за настоящата криза в ОССЕ, перспективите за възстановяване на доверието между държавите-участнички и възможните сценарии за бъдещата роля на Организацията. „Належащата задача днес пред ОССЕ е оцеляването на организацията, но ние трябва да обмислим основния въпрос – как да излезем от тази криза и как да възстановим европейската система за сигурност и взаимното доверие, когато войната в Украйна свърши“, подчерта министър Милков.

В рамките на срещата, министър Милков разговаря с Джеймс Клевърли, министър на външните работи, общността и развитието на Обединеното кралство. Обсъдени бяха въпроси на двустранното сътрудничество в сфери от взаимен интерес.

Министър Милков разговаря и с държавния секретар по външна политика на Дания Йеспер Мьолер Сьоренсен. Дискутирана беше темата за присъединяването на България към Шенген, както и кандидатури на двете страни за международни организации.

Заедно с останалите държави-членки на ЕС, България стана съавтор на няколко съпътстващи събития в рамките на срещата на министрите на ОССЕ в Лудж: „Съвместни действия за прекратяване на безнаказаността на Русия и осигуряване на справедливост за жертвите на войната в Украйна“ (организирано от Украйна), „Децата и въоръжения конфликт в Украйна“, както и „Влошаващата се политическа ситуация и ситуацията с правата на човека в Беларус и последствията за региона на ОССЕ“.


    Социални мрежи