Deputy Minister Velislava Petrova held a meeting with the heads of diplomatic missions of EU and Schengen member states

Deputy Minister Velislava Petrova held a meeting with the heads of diplomatic missions of EU and Schengen member states

Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова представи пред посланиците на държави-членки на Европейския съюз и Шенген, акредитирани в България, последните развития по отношение на кандидатурата на страната ни за пълноправно членство в Шенген.

Заместник-министърът напомни за декларираната многократно от Европейската комисия и от Европейския парламент готовност на България да се присъедини към Шенген.

Припомнен бе приносът на България в опазването на външните европейски граници, както и вложените за това значителни финансови, технически и човешки ресурси.

Заместник-министър Петрова информира за календара на обсъжданията в Брюксел по присъединяването на България в Шенген и очерта последващите  действия с цел постигане на положително решение до края на 2022 г.

Българският заместник-министър подчерта също така, че на фона на променената геополитическа обстановка и предизвикателствата пред икономиката, задържането на България и Румъния извън Шенген, при положение че всички критерии за членство са изпълнени, не допринася за общите усилия за справяне с предизвикателствата. Необходимо е действията на европейско ниво да подсилват европейското единство и интеграция, а не да разделят допълнително страните.

Велислава Петрова изрази увереност, че на предстоящото през декември заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи държавите членки ще вземат решение, базирано на критериите и съответните технически аргументи, и България и Румъния ще получат подкрепа за членството си в Шенгенското пространство.


    Социални мрежи