Deputy Minister Petrova accepted the credentials of the new UNHCR representative in Bulgaria

Deputy Minister Petrova accepted the credentials of the new UNHCR representative in Bulgaria

На 7 ноември 2022 г. новият представител на Върховния комисариат за бежанците на Организацията на обединените нации (ВКБООН) в Република България Седа Кузуджу връчи акредитивните си писма на заместник-министъра на външните работи Велислава Петрова.

Седа Кузуджу оцени много високо грижите, които Република България полага за бежанците, и приветства солидарността, която българският народ проява.

Заместник-министърът приветства Кузуджу и ѝ пожела успех на новата длъжност. Велислава Петрова подчерта готовността за продължаване на сътрудничеството с ВКБООН и изтъкна, че Република България традиционно се придържа към най-високите международни стандарти в областта на закрилата на бежанците.


    Социални мрежи