3rd Bulgarian-Korean forum "Cooperation with an eye to the future" 2022

3rd Bulgarian-Korean forum "Cooperation with an eye to the future" 2022

Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова взе участие в откриването на Третия българо-корейски форум под надслов „Сътрудничество с поглед към бъдещето“. Форумът сe организира от Института за икономическа политика в сътрудничество с Посолството на Република Корея в България и Корейската фондация за международен обмен.

В приветствието си заместник-министър Петрова изтъкна важната роля на превърналия се в традиция форум като ценна платформа за неформален обмен между представители на правителствените институции, академичните среди, бизнеса и гражданското общество на България и Република Корея. Изрази увереност, че чрез споделяне на мнения и предложения, експертиза и добри практики, участниците имат възможността да формулират идеи и препоръки за политики в приоритетни сфери, очертавайки нови потенциални области на сътрудничество, съобразено с променената геополитическа ситуация. Заместник-министърът подчерта приоритетния характер на отношенията с Република Корея и огромния потенциал за тяхното разширяване, особено в области като търговията, възобновяемите енергийни източници, технологиите, образованието, туризмът и земеделието. Потвърди желанието на българската страна за възстановяване на активния политическия диалог на високо равнище, за привличане на корейски инвестиции, а също и технологии и туристи. По нейните думи, големи възможности за взаимодействие има и в рамките на стратегическото партньорство ЕС-Р Корея, а също и в ОИСР. Тя благодари за подкрепата на Р Корея в процеса на присъединяването на България към ОИСР.

В откриването на Форума с изказвания участваха също и посланика на Република Корея в София г-н Ли Хо-шик, посланика на България в Сеул г-н Петко Драганов и директорът на Институтът за икономическа политика г-н Ясен Георгиев.


    Социални мрежи