ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Празникът на служителите на Сметната палата.

Отбелязва се с решение на ръководството на Сметната палата от 14 декември 2000 г. Годишнина от обнародването /1880/ в "Държавен вестник" на първия закон за Върховната сметна палата, приет от 2-ото Обикновено народно събрание на 14 декември 1880 г., утвърден с Указ 147 на княз Александър I Батенберг на 17 декември 1880 г. Върховната сметна палата е открита официално на 1 март 1881 г. и фунционира до 1947 г. Възстановена е като Сметна палата на 27 юли 1995 г. с приемането на Закона за Сметната палата от 37-ото Народно събрание, припомня БТА. От 2002 г. Сметната палата присъжда награди на медии и журналисти за най-добро отразяване на дейността на Сметната палата през годината, които се връчват ежегодно на 20 декември. От 2018 г. на този ден Сметната палата връчва годишните си награди на своите служители в категориите "Одитор на годината", "Одитен екип на годината" и "Ръководител на годината".


    Социални мрежи