The Minister of Foreign Affairs Nikolay Milkov awarded the Secretary General of the OECD with the "Golden Laurel Branch"

The Minister of Foreign Affairs Nikolay Milkov awarded the Secretary General of the OECD with the "Golden Laurel Branch"

На 6 ноември министърът на външните работи Николай Милков награди генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман с почетния знак „Златна лаврова клонка“ на МВнР. Отличието бе присъдено за изключителния принос на г-н Корман за задълбочаване на сътрудничеството между България и ОИСР и активната и последователна позиция в подкрепа на разширяването нa Организацията.

Преди церемонията министър Милков проведе среща с ГС на ОИСР, по време на която двамата обсъдиха следващите стъпки в процеса на присъединяване на България към ОИСР след връчването на Първоначалния меморандум, което предстои в близките дни, след официално решение на Министерски съвет.

Министърът на външните работи препотвърди силния ангажимент на България към ценностите, визията и добрите практики на ОИСР. Страната ни има амбицията да бъде активна част от глобалната общност на сходно мислещи държави, работещи за икономическото и социално благополучие на своите граждани.

От страна на ГС на ОИСР бе дадена висока оценка на действията и решимостта на страната ни за бърз напредък в процеса на присъединяване. Потвърдена бе силната подкрепа от страна на ГС на ОИСР и Секретариата на Организацията за усилията на страната в тази посока.

На 25 януари 2022 г. България получи покана за започване на разговори за присъединяване към ОИСР. На 10 юни т. г. в Париж Организацията връчи на страната ни Пътна карта, с което бе дадено начало на процеса на присъединяване. Още 4 държави преговарят за членство в ОИСР – Румъния, Хърватия, Бразилия и Перу. Присъединяването към Организацията е основен външнополитически приоритет на страната ни.
Матиас Корман е шестият генерален секретар на ОИСР. Петгодишният му мандат започна на 1 юни 2021 г. Преди да заеме поста си, той бил министър на финансите на Австралия.

 


    Социални мрежи