Minister Stoyanov and the Ambassador of Kazakhstan discussed possibilities for activating the economic cooperation between the two countries

Minister Stoyanov and the Ambassador of Kazakhstan discussed possibilities for activating the economic cooperation between the two countries

Министър Стоянов и посланикът на Казахстан обсъдиха възможности за активизиране на икономическото сътрудничество между двете страни

Възможностите за активизиране на икономическото сътрудничество между България и Казахстан бяха обсъдени по време на среща на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов с посланика на азиатската държава Н.Пр. Темиртай Избастин.

“Двустранният стокообмен е близо 50 млн. щ. долара за 2021 г.“, подчерта министър Стоянов. По думите му има много голям потенциал за неговото нарастване и за развитие в области от взаимен интерес. „Диалогът е основата, за да набелязваме заедно повече съвместни инициативи, в които участие могат да взимат както представители на бизнеса, така и на институциите от двете държави“, каза Никола Стоянов.

В същото време посланик Темиртай Избастин разказа подробно за социално-икономическите и политическите реформи,провеждани от държавния глава к. Токаев, както и за благоприятните условия за чуждестранен бизнес в Казахстан.

От своя страна Никола Стоянов пожела успех в изпълнението на набелязаните държавни цели и задачи.

По време на срещата бе обсъдено и предстоящото Пето заседание на Казахстанско-българската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, като участниците в нея се обединиха около мнението, че това е важен инструмент за насърчаване на търговско-икономическите и инвестиционните връзки между двете държави.


    Социални мрежи