ДЕН НА ВЕТЕРИНАРНИЯ СПЕЦИАЛИСТ

ДЕН НА ВЕТЕРИНАРНИЯ СПЕЦИАЛИСТ

Денят 14 декември е професионален празник за всички ветеринарни специалисти. На 14 декември 1897 г. е приет Законът за санитарно-ветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарно-медицинската служба в България.
Първият законодателен акт, с който се подсказва необходимостта от организирането на ветеринарна служба е Временни правила за устройването на медицинско управление в България, утвърден на 11 февруари 1879 от Първото обикновено народно събрание.
Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г., а през 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет.
От 1924 г. ветеринарните служби стават държавни.


    Социални мрежи