ДЕН НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ДЕН НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Денят на хранително-вкусовата промишленост.

Отбелязва се от Съюза по хранителна промишленост през м. ноември или м. декември, като датата се определя всяка година. През 2021 г. денят се отбелязва на 16 декември.


    Социални мрежи