ДАНС - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК

ДАНС - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Професионалният празник на служителите в Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Отбелязва се с Решение 977 на Министерския съвет от 23 декември 2009 г., което легитимира историческата приемственост на специализираната контраразузнавателна структура, която става самостоятелна агенция с приемането на Закона за ДАНС и влизането му в сила от 1 януари 2008 г.

Годишнина от обнародването /1907/ в Държавен вестник на Закона за столичната полиция, приет от 13-ото Обикновено народно събрание и утвърден с Указ 463 от 13 декември 1906 г. на княз Фердинанд I. С този нормативен акт е създадена полицейска структура, наречена "Обществена безопасност", която впоследствие прераства в дирекция за контраразузнаване и сигурност и полага основите на българското контраразузнаване,


    Социални мрежи